RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych, pozyskanych w trakcie realizacji umowy usługi muzycznej jest Firma Handlowo-Usługowa NET-ART Jacek Zwierzykowski z siedzibą 64-820 Szamocin, ul. Marcinkowskiego 40.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych w umowie o świadczenie usługi muzycznej jest art. 6 ust. 1 litera f, RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest zawarcie i wykonanie przez Administratora Danych umowy cywilno-prawnej:
  – umowy na usługę muzyczną
  – sprzedaż w sklepie internetowym – https://goscie.info/sklep
 3. Odbiorcami danych osobowych zebranych podczas realizacji usługi mogą być podwykonawcy niezbędni do wykonania usługi, Ministerstwo Finansów.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych zebranych w trakcie realizacji usługi określa art. 74, ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591)
 5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w trakcie realizacji umowy ma prawo do:
  – dostępu do swoich danych osobowych,
  – możliwość ich zmiany, edycji
  – wniesienia sprzeciwu,
  – przenoszenia danych ,
  – prawo do ograniczenia przetwarzania,
  – także prawo wniesienia skargi do organu nadrzędnego UODO
 6. Informujemy, iż dane osobowe nie pozyskane w trakcie realizacji umowy będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące RODO, oraz kontakt z Administratorem Danych znajdziesz pod adresem: www.goscie.info/rodo
 8. Kontakt z Administratorem Danych:
  Adres Pocztowy: F.H.U. NET-ART Jacek Zwierzykowski, 64-820 Szamocin, ul. Marcinkowskiego 40
  Adres elektroniczny: info@goscie.info
  tel. +48 697144242